References

Aldenderfer, M.S. & R.K. Blashfield (1984). Cluster Analysis. Newbury Park (CA): Sage.

Auer, P. & F. Hinskens (1996). 'The convergence and divergence of dialects in Europe. New and not so new developments in an old area'. In: U. Ammon, K. J. Mattheier & P. H. Nelde (eds.), Sociolinguistica, International Yearbook of European Sociolinguistics, volume 10, Convergence and divergence of dialects in Europe. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, pp. 1-30.

Daan, J. & D. P. Blok (1969). Van randstad tot landrand. Toelichting bij de kaart: dialecten en naamkunde. Bijdragen en mededelingen der Dialectencommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam 37, Amsterdam: N.V. Noord-Hollandsche uitgevers maatschappij.

Goebl, H. (1984). Dialektometrische Studien. Anhand italoromanischer, rätoromanischer und galloromanischer Sprachmaterialien aus AIS und ALF, volume 191, 192 and 193 of Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. With assistence of S. Selberherr, W.-D. Rase and H. Pudlatz.

Goeman, A. C. M. (1999). 'Dialects and the Subjective Judgments of Speakers'. In: D. Preston (ed.), Handbook of Perceptual Dialectology, volume I. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 135-144. Translated by B. E. Evans.

Gooskens, Ch. (2005). 'How well can Norwegians identify their dialects?' In: Nordic Journal of Linguistics, 28 (1), pp. 37-60.

Charlotte Ch. & W. Heeringa (2004). 'Perceptive Evaluation of Levenshtein Dialect Distance Measurements using Norwegian Dialect Data'. In: Language Variation and Change, volume 16, number 3, pp. 189-207.

Gooskens, Ch. & W. Heeringa (2006). 'The relative contribution of pronunciation, lexical and prosodic differences to the perceived distances between Norwegian dialects'. In: J. Nerbonne & W. Kretzschmar, Jr. (eds.), Literary and Linguistic Computing, special issue on Progress in Dialectometry: Toward Explanation, volume 21, number 4, pp. 477-492.

Heeringa, W., J. Nerbonne, H. Niebaum, R. Nieuweboer & P. Kleiweg (2000). 'Dutch-German Contact in and around Bentheim'. In: D. Gilbers, J. Nerbonne & J. Schaeken (eds.), Languages in Contact. Studies in Slavic and General Linguistics, Volume 28, Amsterdam and Atlanta GA: Rodopi, pp. 145-156.

Heeringa. W. & J. Nerbonne (2000). 'Change, Convergence and Divergence among Dutch and Frisian'. In: P. Boersma, Ph. H. Breuker, L. G. Jansma & J. van der Vaart (eds.), Philologia Frisica Anno 1999. Lêzingen fan it fyftjinde Frysk filologekongres, Ljouwert: Fryske Akademy, pp. 88-109.

Heeringa, W. (2004). Measuring dialect pronunciation differences using Levenshtein distance. PhD thesis university of Groningen, Groningen.

Heeringa, W. & J. Nerbonne (2006). 'De analyse van taalvariatie in het Nederlandse dialectgebied: methoden en resultaten op basis van lexicon en uitspraak'. In: Nederlandse Taalkunde, volume 11, number 3, pp. 218-257.

Hinskens, F. (1993). 'Dialectnivellering en regiolectvorming. Bevindingen en beschouwingen'. In: F. Hinskens, C. Hoppenbrouwers & J. Taeldeman (eds.), Dialectverlies en Regiolectvorming, special issue of Taal en Tongval, number 6, pp. 40-61.

Hinskens, F., P. Auer & P. Kerswill (2005). 'The study of dialect convergence and divergence: conceptual and methodological considerations'. In: P. Auer, F. Hinskens & P. Kerswill (eds.), Dialect change. The convergence and divergence of dialects in contemporary societies. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-48.

Hoppenbrouwers, C. (1990). Het regiolect; van dialect tot Algemeen Nederlands. Muiderberg: Coutinho.

Janson, T. (1983). 'Sound change in perception and production'. In: Language, volume 59, number 1, pp. 18-34.

Salvador, S. & P. Chan (2004). 'Determining the number of clusters/segments in hierarchical clustering/segmentation algorithms'. In: Proceedings of the 16th IEEE International Conference on Tools with AI, pp. 576-584. th AI, pp. 576-584.

Smidt, M. de, F. Schuurmans & H. A. Ploeger (1963-1978). Atlas of the Netherlands. Compiled by the Foundation for the Scientific Atlas of the Netherlands. The Hague: Government Printing and Publishing Office.