System

Vowels

ASCII  X-SAMPA   pronunciation        remark
---------------------------------------------------------------------------------------------
i    i      als in Ned. bieden
I    I      als in Ned. bidden
e.   e:\     als in Ned. beek
e:/I.  e:/I:\    als in Ned. zeer
E    E      als in Ned. bek
Q    {      als in Eng. bad
a.   a:\     als in Ned. baak
A    A      als in Ned. bak
D    Q      als in Eng. law
)    O      als in Ned. ros
O    U      als in Ned. Tom/ton/tong
o.   o:\     als in Ned. boos
o:/O.  o:/U:\    als in Ned. boor
u    u      als in Ned. boek
y    y      als in Ned. nu
0    2      als in Ned. beuk
0:/U.  2:/Y:\    als in Ned. beur
Y    9      als in Ned. freule
Y    9      als in Ned. lui       eerste lid tweeklank
U    Y      als in Ned. bus
@    @      als in Ned. de
---------------------------------------------------------------------------------------------

Consonants

ASCII  X-SAMPA   pronunciation        remark
---------------------------------------------------------------------------------------------
c    c      als in Ned. rietje
p    p      als in Ned. paard
b    b      als in Ned. bal
t    t      als in Ned. tak
d    d      als in Ned. dak
k    k      als in Ned. kar
K    g      als in Eng. goal
m    m      als in Ned. maart
n    n      als in Ned. nacht
N    N      als in Ned. tingeling
J    J      als in Ned. oranje
l    l      als in Ned. les
r    r      als in Ned. raar       trillingen d.m.v. tongpunt
R    R\      als in Ned. raar       trillingen d.m.v. huig
f    f      als in Ned. fout
v    v      als in Ned. vat
W    v\ of P   als in Ned. water      labiodendaal
w    w      als in Eng. wow       bilabiaal
s    s      als in Ned. som
z    z      als in Ned. zout
S    S      als in Ned. kruisje
Z    Z      als in Ned. gelei
j    j      als in Ned. jaar
x    x      als in Ned. lachen
g    G      als in Ned. geven
G    x      als in Ned. wasgoed     stemloze fricatief
h    h      als in Ned. hoed
?    ?                     glottisslag
---------------------------------------------------------------------------------------------

Diacritics

ASCII  X-SAMPA   meaning
---------------------------------------------------------------------------------------------
.    :\      halflang
:    :      lang
`    _h      aspiratie
,    = of _=   vocalisering waardoor l, m, n, N en r vaak syllabische waarde verkrijgen
1    _O      ronding van niet-geronde of overronding van geronde
2    _O      halve ronding
3    _c      ontronding of minder dan normale ronding van geronde
4    _c      halve ontronding
{    _r      meer gesloten
}    _o      meer open
>    _+      meer naar voren
<    _-      meer naar achteren
5    _v      geheel of gedeeltelijk stemhebbend
6    _0      geheel of gedeeltelijk stemloos
~    ~ of _~   nasalering
7    ~ of _~   halve nasalering
8    _j      palatalisering die tevens een indruk van mouillering geeft
^    _F      sleeptoon of tweetoppig zwak gesneden accent of tweetoppig dalend accent
\    _R      stoottoon of scherp gesneden accent
"          leniskarakter
!          fortiskarakter
'    "      beklemtoning lettergreep
9    _X      zachtere uitspraak
---------------------------------------------------------------------------------------------
Voor het gebruik van { en } dient als basis de volgorde i, e, I, E, Q in de niet geronde palatale reeks; y, 0, Y in de geronde; u, o, O, ) in de gutterale; U, @, a, A in de mediale; deze tekens kunnen ook bij consonanten worden gebruikt, b.v. bij de k of t die op weg zouden zijn om door een volgende j te worden geassimileerd.


General

If no translation was available for an item, on the concerned line a '|' is printed.
If two or more translations were given for the same item, these translations are seperated by ' / ' on the concerned line.